Primaire tabs

Dakpark Orlyplein

Verblijfsdak / Daktuin

Een daktuin is een groen dak waar je op kunt verblijven. Dit type dak vraagt een zwaardere, hogere opbouw en bewatering. Het is vrij kostbaar, maar kan ook meer water bergen.

Aan de slag!

Als bouwsteen naar een duurzame stedenbouw worden steeds vaker groene daken gerealiseerd. Groene daken hebben veel voordelen. Naast de prettige aanblik, zijn de capaciteit voor regenwaterbuffering, de geringere opwarming van het dak zelf, de onderliggende constructie en ruimtes, en de omgeving vaak een overweging voor de aanleg van groene daken.

Groene daken dragen bij aan de verhoging van de sponswerking van de stad. En er zijn nog meer voordelen: groene daken kunnen een bijdrage leveren aan een grotere biodiversiteit in de stad, geluidsreductie bevorderen en fijnstof binden. Water dat afstroomt van groene daken is bovendien schoner. Daarnaast beschermen groene daken de bitumeuze dakbedekking waardoor deze minder vaak vervangen hoeft te worden.

Het bufferende effect is het grootst bij kleine tot gemiddelde regenbuien. Bij heftigere en langdurige regenbuien wordt de eerste piek van de bui wel afgezwakt, maar is de bufferingsbijdrage daarna gering door verzadiging van het pakket.

Inrichting van een verblijfsdak

Een verblijfsdak heeft een dikkere substraatlaag en dus ook meer gewicht. Daarom zal er eerst bekeken moeten worden of de gebouwconstructie de zwaardere last aankan. De dikte van de substraatlaag is afhankelijk van de gewenste vegetatie. Deze kan variëren van gras en kruiden tot bomen. Om de begroeide daken beloopbaar te maken of verblijfsplekken te realiseren, is verharding in de vorm van vlonders, tegels of klinkers nodig.

Verblijfsdaken vergen net als een tuin onderhoud en vereisen in het algemeen een bewateringssysteem. Water dat niet rechtstreeks door de substraatlaag opgenomen wordt, kan in een opslag gebufferd worden en voor bewatering gebruikt worden. Verblijfsdaken kunnen zo vormgegeven worden, dat ze niet of zo min mogelijk drinkwater nodig hebben.

Welk dak is geschikt?

In Nederland zijn platte daken over het algemeen berekend op een belasting van 1 kN/m2 voor de grindlaag. Verblijfsdaken zijn doorgaans zwaarder; bij het toepassen van een verblijfsdak in bestaande en in nieuwbouwsituaties dient per geval onderzocht te worden of extra constructieve maatregelen vereist zijn. Daarnaast is in de meeste gevallen een vergunning verplicht voor een verblijfsdak.

Er is goede documentatie beschikbaar van verschillende producenten met principedetails, uitvoeringsrichtlijnen en technische gegevens. Er zijn standaardpakketten met verschillende doelstellingen zoals regenwaterretentie, biodiversiteit en/of verblijfsdak verkrijgbaar (zie data onderaan de pagina).

Groene daken zijn als totaalpakket van planning, aanleg, onderhoud en alle bijbehorende garanties leverbaar. Enkele aanbieders hebben programmatuur ontwikkeld waarmee de invloed van het groene dak op de waterhuishouding kan worden bepaald.

Verblijfsdak - Optigroen

Schematische doorsnede verblijfsdak ©Optigroen

Dakpark Orlyplein
Ontwerp van het project Dakpark Orlyplein ©Joris Voeten

 
Dakpark Orlyplein
Dakpark Orlyplein na afronding aanleg ©Tree Ground Solutions

Bijkomende effecten

Waterkwaliteit    
Luchtkwaliteit  
Biodiversiteit      
Hitte      
Multifunctioneel ruimtegebruik      
Constructiekosten      
Onderhoud/beheer kosten      

Data

Gewicht: 320-570 kg/m²
Diepte: 126-45 cm
Dakhelling: 0-5° (0-9%)
Begroeiing: Struiken / houtige planten / grasveld
Waterretentie: 70-95%
Afvoercoëfficiënt: 0.3-0.05
Wateropslag: ca. 110-160 l/m²

Aan de slag!

Amsterdamse Tips

Leg een grindstrook en/of beschermkorven voor de dakuitlaat aan. Dit voorkomt verstopping.

Praat mee