Primaire tabs

Vergroten diameter riool – Betonindustrie De Hamer B.V.

Vergroten riooldiameter

Als de ruimte het toelaat, is het mogelijk om rioolbuizen te vergroten zodat ze in de toekomst heftigere regenbuien kunnen verwerken. Zo wordt overlast van water op straat verminderd.

Normaliter worden rioolbuizen op een afvoercapaciteit van een bui met een intensiteit van 20mm per uur ontworpen. Maar door klimaatverandering zullen hevigere buien vaker voorkomen en kan er water op straat komen te staan.

Het vergroten van de rioolbuisdiameter is een maatregel om de afvoercapaciteit te vergroten. Door een grotere rioolbuis verplaatst het water sneller naar bergingsgebieden, zoals bijvoorbeeld grachten. Hiermee wordt het risico op wateroverlast lokaal gereduceerd.

De dimensionering van de buis is een afweging van kosten en risico’s, en het wel of niet accepteren van een zekere mate van wateroverlast: er kan altijd een heviger bui plaatsvinden dan waarvoor de buis gedimensioneerd is. 

Tegen deze maatregel pleit dat het een dure maatregel is, die kostentechnisch meestal alleen mogelijk is bij geplande rioolvervanging. Daarnaast is de ruimte in de ondergrond in de stad zeer beperkt door alle andere kabels en leidingen. 

Gemengde riolering hoosbui

Gemengde riolering hoosbui
Schematische doorsnede gemengd rioolstelsel voor en na vergroting riolering.

Bijkomende effecten

Constructiekosten      
Onderhoud/beheer kosten    

Praat mee