Primaire tabs

Verhoogd bouwen Rustenburgerstraat

Verhoogd bouwen

Verhoogde gebouwen zijn minder kwetsbaar voor wateroverlast.

Gebouwen kunnen op palen of op een verhoging van grond, zoals de traditionele terp, worden neergezet. Bij een gebouw op palen is er op maaiveldniveau ruimte voor minder kwetsbare functies, zoals parkeerruimte of bergingen. Die kunnen zo vormgegeven worden als beschreven in de maatregel waterbestendige constructiewijze. Na een tijdelijke overstroming door regen is de begane grond dan weer bruikbaar na reiniging.

Gebouw op palen
Gebouw op palen. ©Bastiaan Ingen Housz

Bijkomende effecten

Multifunctioneel ruimtegebruik    
Constructiekosten      
Onderhoud/beheer kosten