Uitvoeringsinformatie helofytenfilter

Afmetingen: 2,5-5 m²/IE (vert.)
Afmetingen: 0,5-1 m²/IE (belucht)
Diepte: 100 cm (belucht + vert.)
Diepte: 80cm (hor. filter)
Begroeiing: helofyten zoals Gele Lis, Riet, Dwerglisdodde, Kalmoes, en Gewone Waternavel.
Kosten: € 400/IE (bij 4000 IE) |  € 600/IE (bij 4 IE)
Onderhoud/management: €4/IE/m²
Energiekosten: € 1/IE (bij 4000 IE) | € 4/IE (bij IE)

Producten

Kilian Water – Helofytenfilters
Wetlantec – Helofytenfilters

Wil je advies over helofytenfilters? Bekijk ons netwerk van rainproof partners.

Jouw product- of instructiefolder ook hier? Laat het ons weten. Neem contact op.

Naar de maatregel