Uitvoeringsinformatie regenwatergebruik bij woningen

Installatieonderdelen

Filter
Afstromend hemelwater bevat vaste stoffen die er beter uitgefilterd kunnen worden, zodat ze de waterkwaliteit (en het milieu) niet negatief beïnvloeden of de installatie beschadigen. Er zijn verschillende filtermogelijkheden. Buisfilters kunnen direct in de verticale hemelwaterafvoer worden geplaatst. Ondergrondse filters zoals cycloon- en cascadefilters worden in de liggende hemelwaterleidingen gemonteerd, en zijn ook geschikt voor de filtering van grotere waterhoeveelheden. De vaste deeltjes worden dan samen met een deel van het water afgevoerd naar het riool. Deze filters kunnen zowel voor als in het reservoir worden geplaatst.

Watertoevoer
Ondanks filtering komt er slib in het reservoir terecht. Om te voorkomen dat dit omhoog wervelt, dient het hemelwater geleidelijk in het reservoir te stromen. Dit kan eenvoudig door de waterinlaat met een bocht van 180° uit te voeren en tot onder in het reservoir door te laten lopen.

Beton- of kunststof reservoir
Reservoirs zijn doorgaans gemaakt van beton of van kunststof. Betonnen reservoirs zijn sterk en hebben een ruwe oppervlaktestructuur. Micro-organismen kunnen zich aan de ruwe wanden hechten en de aanwezige verontreiniging afbreken. Het nadeel is dat deze reservoirs zwaar zijn. Bij plaatsing op binnenterreinen moet de locatie met een hijskraan bereikbaar zijn.

Voor kleine reservoirs ligt het gebruik van kunststof tanks voor de hand. Deze zijn licht en kunnen inpandig op zolder, in de kruipruimte, of in de tuin geplaatst worden. Kleinere reservoirs kunnen aan elkaar gekoppeld worden om de gewenste reservoirinhoud te bereiken.

Bij hogere grondwaterstanden moet bij reservoirs in tuin en kruipruimte rekening worden gehouden met opdrijving. Bij kunststof reservoirs met een laag gewicht kan de tank van een ballastlaag met grind of granulaat worden voorzien om dit te voorkomen. Deze ballastlaag vormt tegelijk de ondergrond waarop micro-organismen verontreinigingen kunnen afbreken.

RegenwaterzakSchematische doorsnede regenwatergebruikssysteem met waterzak. ©Atelier GROENBLAUW

Regenwaterzakken
Regenwaterzakken kunnen gebruikt worden in bestaande bouw. In de kruipruimte wordt een kunststof waterzak geplaatst die als reservoir dienstdoet. In een goed bereikbare schacht worden de overige installatieonderdelen (pomp e.d.) geplaatst, zodat deze bereikbaar zijn voor onderhoudswerkzaamheden.

Aanvulling
Om functies zoals de toiletspoeling en de wasmachine altijd van water te kunnen voorzien, mag het reservoir niet leeg raken. Om dit te voorkomen is in tijden van lange droogte aanvulling met drinkwater noodzakelijk. Daarvoor hoeft niet het hele reservoir gevuld te worden; een hoeveelheid voor één dag volstaat. Aanvulling voorkomt ook dat het slib indroogt bij een leeglopend reservoir. Door ingedroogd slib kunnen grote verontreinigingen in het water ontstaan als het reservoir weer volloopt. Het reservoir moet gemiddeld 1 keer per 10 jaar gereinigd worden.

Aanvulling met drinkwater, aangestuurd met een vlotterschakelaar, is eenvoudig. Drinkwaterbedrijven eisen wel een onderbreking tussen het drinkwaternet en het regenwatersysteem. Door de toevoeropening ruim boven het hoogste wateroppervlak in het reservoir aan te brengen, is aan deze eis voldaan. Om verwisseling van de waterleidingen uit te sluiten, is het handig om de hemelwaterleiding te coderen met een afwijkende kleur of leidingmarkeringen.

Overloop
Bij sterke regen of gering gebruik van het hemelwater kan het reservoir overlopen. De overloop wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening of op oppervlaktewater. Als dit niet mogelijk is, kan de overloop worden aangesloten op het hemelwaterriool of het gemengde riool.

Producten

JustNimbus – Regenwaterzak
GEP – Regenwatersysteem
Mijn Waterfabriek – Regenwatergebruik

Wil je advies over regenwatergebruik?
Bekijk ons netwerk van rainproof partners.

Jouw product- of instructiefolder ook hier?
Laat het ons weten. Neem contact op.