Buurt

Een buurt bestaat uit vele mensen en huizen. Het vraagt om een collectieve oplossing om wateroverlast aan te pakken. Deze ervaringen, tips en tricks helpen je om jouw buurt regenbestendig te maken.

Buurt
1
1

Groen/ waterdak

Een groen dak biedt een keur aan functies, zoals waterberging en temperatuurbeheersing. Een waterdak bergt tijdelijk een deel van de neerslag die op het dak valt, maar is niet voorzien van een groene beplantingslaag. De kosten voor aanleg en onderhoud zijn dan ook beperkt. Regenwater wordt gebufferd doordat de afvoer zwaar wordt geknepen en de overstort hoger is uitgevoerd. Overweeg je je huis of gebouw rainproof te maken door middel van een groen dak of waterdak? Laat je dan adviseren door een professionele aanbieder.
Ga naar maatregel
1
1

Groen/ waterdak

Een groen dak biedt een keur aan functies, zoals waterberging en temperatuurbeheersing. Een waterdak bergt tijdelijk een deel van de neerslag die op het dak valt, maar is niet voorzien van een groene beplantingslaag. De kosten voor aanleg en onderhoud zijn dan ook beperkt. Regenwater wordt gebufferd doordat de afvoer zwaar wordt geknepen en de overstort hoger is uitgevoerd. Overweeg je je huis of gebouw rainproof te maken door middel van een groen dak of waterdak? Laat je dan adviseren door een professionele aanbieder.
Ga naar maatregel
2
2

Geveltuintje

Mooie en nuttige rainproof-maatregel: verwijder een rij tegels langs de gevel van je huis aan de straatkant en leg een tuinstrook aan. Dan kan het van de gevel afstromende regenwater in de grond infiltreren. Je kunt een dergelijk geveltuintje ook combineren met een afgekoppelde regenpijp. Voorwaarde is dan wel dat je een overstortvoorziening richting oppervlaktewater of straatgoot hebt. Win-win: geveltuinen dragen bij aan een groener straatbeeld.
Ga naar maatregel
2
2

Geveltuintje

Mooie en nuttige rainproof-maatregel: verwijder een rij tegels langs de gevel van je huis aan de straatkant en leg een tuinstrook aan. Dan kan het van de gevel afstromende regenwater in de grond infiltreren. Je kunt een dergelijk geveltuintje ook combineren met een afgekoppelde regenpijp. Voorwaarde is dan wel dat je een overstortvoorziening richting oppervlaktewater of straatgoot hebt. Win-win: geveltuinen dragen bij aan een groener straatbeeld.
Ga naar maatregel
3
3

Open waterlopen

Een open goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer die past in de tuin, op straat, in parken en op pleinen. Regenwater kan via open goten naar nabij liggende buffer- of infiltratievoorzieningen worden geleid. Een open goot moet op een helling liggen. Bijkomend voordeel van een open goot is dat het zowel de impact van een regenbui als ‘de weg van het water’ mooi zichtbaar maakt. En in het verlengde hiervan: dat het rainproof maken van de stad noodzakelijk is.
Ga naar maatregel
3
3

Open waterlopen

Een open goot is een eenvoudige bovengrondse afvoer die past in de tuin, op straat, in parken en op pleinen. Regenwater kan via open goten naar nabij liggende buffer- of infiltratievoorzieningen worden geleid. Een open goot moet op een helling liggen. Bijkomend voordeel van een open goot is dat het zowel de impact van een regenbui als ‘de weg van het water’ mooi zichtbaar maakt. En in het verlengde hiervan: dat het rainproof maken van de stad noodzakelijk is.
Ga naar maatregel
4
4

Stedelijke infiltratiestroken

Stedelijke infiltratiestroken zijn geschikt om regenwater uit de omgeving tijdelijk op te slaan en te infiltreren. Werking: het regenwater van gebouwen en straten wordt via bovengrondse goten naar deze infiltratie-stroken geleid. De met grind, aarde en planten gevulde bakken zonder bodem bufferen het regenwater en geven het vertraagd af aan de ondergrond. Door de aanwezige beplanting wordt het water zelfs enigszins gezuiverd voordat het infiltreert.
Ga naar maatregel
4
4

Stedelijke infiltratiestroken

Stedelijke infiltratiestroken zijn geschikt om regenwater uit de omgeving tijdelijk op te slaan en te infiltreren. Werking: het regenwater van gebouwen en straten wordt via bovengrondse goten naar deze infiltratie-stroken geleid. De met grind, aarde en planten gevulde bakken zonder bodem bufferen het regenwater en geven het vertraagd af aan de ondergrond. Door de aanwezige beplanting wordt het water zelfs enigszins gezuiverd voordat het infiltreert.
Ga naar maatregel
5
5

Infiltratieveld

Bij infiltratievelden wordt het regenwater dat op gebouwen of op straten valt, geïnfiltreerd in de grond via een aangrenzende groenstrook, zoals een grasveld. Bij droogte zorgt het regenwater zo voor een aangevuld grondwaterpeil. Door een licht reliëf aan te brengen, maak je tijdelijk (beperkte) regenwateropslag mogelijk. Vlakvormige infiltratie is mogelijk als er voldoende ruimte beschikbaar is en de bodem hiervoor geschikt is.
Ga naar maatregel
6
6

Groen tussen de tramrails

De ruimte tussen tramrails (die niet door ander verkeer wordt gebruikt) leent zich goed voor een grasstrook. Regenwater kan via zo’n grasstrook makkelijk de bodem intrekken. Gras is eenvoudig te onderhouden en behoedt de bodem voor erosie. Voor andere verkeersoppervlakten, zoals straten, geldt: alleen zoveel als nodig verharden en waar mogelijk de verharding waterpasserend maken.
Ga naar maatregel
7
7

Waterpasserende verharding

Klinkers met een open voeg kunnen regenwater in de grond laten wegzakken. Het hoeft dan niet via het riool te worden afgevoerd en het grondwater wordt vanzelf aangevuld. Er zijn ook klinkers met noppen aan de zijkant die regenwater de kans geven om gedeeltelijk weg te lopen. Waterpasserende verharding is prima geschikt voor bijvoorbeeld verharde tuinen.
Ga naar maatregel
8
8

Verkeersdrempels

Bij wateroverlast door een hevige regenbui kan het strategisch plaatsen van verkeersdrempels helpen het water richting oppervlaktewater of groenzone te sturen. Ook kan het water tussen twee drempels en een trottoir tijdelijk op straat worden vastgehouden. Bovendien kunnen verkeersdrempels zo worden geplaatst dat lager gelegen kwetsbare gebieden niet via de weg volstromen met het regenwater uit de directe omgeving.
Ga naar maatregel
9
9

Grasbetonstenen

Minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, garageopritten en tuinen kunnen waterpasserend worden verhard door het gebruik van grasbetonstenen. Zo kan het regenwater in de bodem wegzakken en het grondwaterpeil aanvullen. Het infiltratiepercentage van grasbetonstenen kan, afhankelijk van de ondergrond, oplopen tot honderd procent. Prima rainproofmaatregel dus voor als je een tuin hebt.
Ga naar maatregel
10
10

Waterplein

Een waterplein is een verdiept aangelegd stuk openbare ruimte waar het regenwater vanuit de omgeving zichtbaar naar toe stroomt en tijdelijk wordt vastgehouden. Bij een waterplein wordt het bergen van water gecombineerd met andere functies, zoals speel- en sportvoorzieningen.
Ga naar maatregel
11
11

Infiltratiekratten

Met infiltratiekratten kun je regenwater tijdelijk opslaan in de ondergrond en vertraagd afgeven aan de bodem. Ze kunnen bijvoorbeeld toegepast worden bij tuinen, sportvelden, wegen en parkeergarages. Voordeel: ze nemen alleen ondergronds ruimte in en leveren daardoor dubbel grondgebruik op.
Ga naar maatregel
12
12

Regenwatervijver

In regenwatervijvers kan het waterniveau stijgen, waardoor ze extra capaciteit hebben om regenwater tijdelijk op te vangen en vertraagd af te voeren. De vegetatie in de vijver en de groene oevers zorgen deels voor reiniging van het water. Ook kan het water infiltreren, als het voldoende schoon is en als de bodem het toelaat. Er zijn ook regenwatervijvers voor buffering en zuivering van vervuild water dat afkomstig is van druk bereden wegen en parkeerplaatsen.
Ga naar maatregel
13
13

Rainproof nutsvoorzieningen

In gebieden met een verhoogde kans op wateroverlast moeten nutsvoorzieningen (riool, data, drinkwater, energie/warmte) en communicatie zo worden ingericht dat ze 24/7 operationeel zijn - ook tijdens wolkbreuken. De bovengrondse nutsvoorzieningen, zoals transformatorhuisjes en netwerkkastjes, kunnen op plekken met een overstromingsrisico bijvoorbeeld verhoogd worden geplaatst.
Ga naar maatregel
14
14

Regenpijp afkoppelen

Door de regenpijpen van je gebouw of huis van het riool af te koppelen, ontlast je het rioolstelsel. Om waterschade te beperken, is het bij het afkoppelen belangrijk dat je het regenwater van je gebouw of huis wegleidt. Zorg daarbij voor voldoende opvang- en infiltratie-capaciteit, bijvoorbeeld door middel van regenwatervijvers, of infiltratievelden. Je kunt het water natuurlijk ook hergebruiken.
Ga naar maatregel

Buurt rainproof maken

Het creëren van een klimaatbestendige stad vraagt om ingrepen in de openbare ruimte en op particuliere grond. Veel steden hebben daarom netwerken opgericht om deze ingrepen te stimuleren, het bewustzijn te vergroten en ervaringen uit te wisselen. Om samen aan de slag te gaan de stad klimaatbestendig én mooier te maken. In samenwerking met Amsterdam Rainproof en Water Sensitive Rotterdam heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een interactieve tool ontwikkeld om de waarde van dergelijke netwerken te tonen.
Ken je dat? Je wilt graag duurzamer en slimmer gaan leven. Je wilt meer groen in de straat, misschien een minder hoge water- of elektriciteitsrekening? Schonere lucht, regenwater opvangen of een groen dak aanleggen? Kortom, je wilt iets doen tegen klimaatverandering én dat zonder dat de kosten de pan uitrijzen. Dan helpt de Duurzame Wegwijzer je op weg.
"Natuurvoorzieningen horen standaard in bouwbesluiten”, kopte het NRC in een artikel afgelopen week. “Nederland gaat de komende jaren flink op de schop. Ook in Amsterdam worden flinke stappen gezet om aan de grote behoefte van extra woonruimte te kunnen voldoen. Deze vraag naar nieuwe woning en de mede daardoor verder verdichtende stad oefent druk uit op de regenbestendigheid van de stad. "…als we zaken goed aanpakken biedt de bouwopgave een groot aantal kansen voor de natuur in verstedelijkt gebied.” – NRC.
Toon meer
Tips om je buurt rainproof te maken
Maatregel
Regenwatervijvers vangen tijdelijk regenwater op en voeren het vertraagd af. De vegetatie in de vijver en de groene oevers zorgen voor de reiniging van het water. Als het water voldoende schoon is en de bodem het toelaat, kan het regenwater infiltreren.
Maatregel
Grind, steenslag en schelpen zijn een vorm van halfverharding. Doordat er zich ruimte bevindt tussen het materiaal, kan er regenwater in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen.
Maatregel

Met een groen dak leg je een laag begroeiing op je normale dak.

Toon meer

Welke projecten zijn er al
om de stad rainproof te maken?

Wat kan je nog meer rainproof maken?

Lees hier alles voor het rainproof maken van jouw...