Primaire tabs

  • Home
  • Straat
  • Watervertragende groenstrook Prinses Irenestraat

Watervertragende groenstrook Prinses Irenestraat

Door

Redactie Rainproof

Gepubliceerd op

25 maart 2019

Begin januari 2019 is er gestart met de aanleg van een watervertragende groenstrook in de Prinses Irenestraat. De Zuidas is volop in ontwikkeling, het is hierbij belangrijk om het gebied niet alleen te verharden maar ook het regenwater in het gebied op te vangen. Één van de oplossingen dat hiervoor bedacht zijn, is deze verlaagde strook begroeiing van zeven tot negen meter breed en uiteindelijk bijna een halve kilometer lang!

Functie watervertragende groenstrook

Meerdere jaren is er hard gewerkt om een groenstrook op grote schaal te ontwerpen die bijdraagt aan het regenwaterprobleem in de stad. De voornaamste functie voor de verlaagde groenstrook is het bergen en vertraagd afvoeren van het regenwater. De regen zal door de beplanting in de groenstrook worden vastgehouden om het rioolstelsel te ontlasten. De begroeiing zal gedurende hevige neerslag niet al het regenwater kunnen opvangen, maar het draagt wel degelijk bij om het regenwater vertraagd af te voeren. Gedurende het ontwerpen van de groenstrook hebben zo’n 20 specialisten aan meegewerkt, het lijkt vrij makkelijk maar het aanleggen van een dergelijke groenstrook bevat een aantal lastige opgaves. Hierbij zal er rekening moeten worden gehouden met het maaiveldhoogte, bodemopbouw en de afvoersystemen.

Werking Watervertragende groenstrook

De begroeiing vormt de basis om het regenwater vertraagd af te voeren. Het regenwater in de groenstrook zal eerst langzaam in de bodem zakken (infiltreren). Via het infiltreren zal het water eerst manoeuvreren langs de plantenwortels en uiteindelijk terechtkomen in een afvoerpijp. De afvoerpijp leidt het water daaropvolgend naar de waterpartijen in het Zuidelijk Amstelkanaal en het Beatrixpark. Kortom, de regendruppel legt een vertraagde route af voordat het weer terechtkomt in het watersysteem.

Begroeiing groenstrook

Gedurende het ontwerpen van de groenstrook hebben de specialisten rekening gehouden met de hevige neerslag maar ook met de structuur van het gebied, zodat de groene omgeving overeenkomt met de omgeving. De groenstrook zal met name uit planten en varens bestaan die een langere tijd in het water kunnen overleven en die het regenwater opnemen in de wortels. Het doel van de groenstrook is om ten eerste het regenwater op te vangen en ten tweede het gebied een kleurrijkere uitstraling te geven voor de omliggende bewoners en bedrijvigheid.

De watervertragende groenstrook in de Zuidelijke Wandelweg (Kop Zuidas), een smalle versie van wat in de Prinses Irenestraat komt.


Locatie: Prinses Irenestraat, Amsterdam

Status

In ontwikkeling

Dit gaat over een rainproof

StraatStraat

En dit moet ook rainproof

Praat mee